arrow-intranet-overlay.png
RKBS De Kameleon  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

A TEAM

Sinds 2014 werken we op de Kameleon met een A TEAM = activiteiten team.

Gelukkig zijn heel veel ouders op vele manieren actief op De Kameleon, een moderne basisschool als de onze kán er eenvoudigweg niet zonder.

Niet alleen de medezeggenschapsraad en de activiteitencommissie (A TEAM) spelen een belangrijke rol, maar ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd. U kunt u opgeven om bij de verschillende  activiteiten te assisteren. Het A TEAM heeft altijd mensen nodig en coördineert de hulp.

e-mailadres: ateamdekameleon@sarkon.nl

Start A team 2019-2020

Sandra Bakker penningmeester tot jan. 2019; Sandra Artz neemt dit van haar over.

Leden van het A team:

Nastascha Wanders (groep 8) – voorzitter 
Yvonne van Ewijk (groep 8) – voorzitter 
Chantal van de Kraats (groep 4 en 7) – penningmeester
Sandra Arts (groep 7) – penningmeester
Ilonka Stuijvenberg (groep 5)
Linda Boot (groep 1, 4 en 6)
Maarten Leeuwrik (groep 4 en 6)
Miranda Sneek (groep 4)
Chantal Terlouw (groep 3 en 5)
Marjan Rens (groep 7)

 

Van alle ouders wordt een bijdrage verwacht om extra activiteiten te kunnen uitvoeren. Te denken valt o.a. aan Sinterklaas- en Kerstvieringen, carnaval, Pasen, de laatste schooldag festiviteiten, sportdagen etc.  Zonder deze ouderbijdrage kunnen deze activiteiten niet bekostigd worden. De hoogte van deze, in principe vrijwillige, ouderbijdrage wordt elk jaar in samenspraak met de M.R. vastgesteld. Het geld wordt geïnd door de penningmeester van het A TEAM. zij legt jaarlijks een verantwoording af aan de M.R. over de besteding van de ouderbijdrage. Voor het schoolreisje wordt een jaarlijks vast te stellen bedrag in rekening gebracht. Ook dit bedrag wordt door de penningmeester van het A TEAM geïnd.

Meer informatie over de hoogte van de ouderbijdrage en de kosten van het schoolreisje, vindt u in de schoolgids, die jaarlijks wordt aangepast.