arrow-intranet-overlay.png
RKBS De Kameleon  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png
Nieuws

 

Download onderstaande notulen:

MR Kameleon Notulen 17 juni 2019

2019-05-07 MR Kameleon notulen

2019-01-22 MR Kameleon notulen

De Medezeggenschapsraad (MR) is de wettelijke vertegenwoordiging van de ouders en het personeel naar het schoolbestuur en de directie toe. De MR denkt mee, beslist mee en geeft waar nodig advies aan directie en het team over zaken die met het onderwijs aan uw kind(eren) te maken hebben. De MR levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Bij een aantal zaken heeft de MR adviesrecht en/of instemmingsrecht.

 

De MR-leden

De MR bestaat voor de helft uit vertegenwoordigers die door de ouders gekozen worden en voor de helft uit vertegenwoordigers van het personeel

Ouders:

Melanie Schintz,  voorzitter (kinderen op de Eureka en de Kameleon)

Stefan Schell (kinderen op de Kameleon)

Personeel:

Petra Riemens

Sacha Jaspers

 

Stefan Schell

 

 

_yk_9105

Melanie Schintz

 

Petra Riemens

leerkracht Kameleon

 

 

Sacha Jaspers
leerkracht Eureka 

 

Gemeenschappelijke medezeggenschap Sarkon

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is ontstaan als gevolg van de besturenfusie van Sarkon. Deze GMR bestaat uit vertegenwoordigers van de MR van de 19 scholen en zij behartigen de gezamenlijke belangen van de scholen. Binnenkort krijgt deze GMR een nieuwe vertegenwoordiging. Er wordt gewerkt volgens een GMR reglement.

De MR vergadert ongeveer eens in de zes weken.

De eerste vergadering is gepland op maandag  23 september 2019. We vergaderen van 19.30  uur tot ± 21.00  uur in de personeelskamer van de Kameleon.

Contact

U kunt ons schriftelijk benaderen via e-mail: mrkameleon@sarkon.nl
Of natuurlijk door op één van de bovengenoemde leden direct af te stappen.