arrow-intranet-overlay.png
RKBS De Kameleon  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png
Nieuws.

Download onderstaande nieuwsbrief:

MR notulen Kameleon 28 november 2017

mr-notulen-kameleon-10-oktober-2017

mr-notulen-kameleon-7-september-2017

notulen-mr-4-juli-2017

mr-notulen-kameleon-7-maart-2017

mr-notulen-kameleon-10-januari-2017

bulletin mr-leden

MR notulen 26 oktober 2016 notulen

bulletin M.R. 2015-2016

 

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is de wettelijke vertegenwoordiging van de ouders en het personeel naar het schoolbestuur en de directie toe. De MR denkt mee, beslist mee en geeft waar nodig advies aan directie en het team over zaken die met het onderwijs aan uw kind(eren) te maken hebben. De MR levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Bij een aantal zaken heeft de MR adviesrecht en/of instemmingsrecht.

 

De MR-leden

De MR bestaat voor de helft uit vertegenwoordigers die door de ouders gekozen worden en voor de helft uit vertegenwoordigers van het personeel

Ouders:

Jan Bruin voorzitter (Eureka)

Melanie Schintz vice-voorzitter (Eureka/Kameleon)

Stefan Schell (Kameleon)

 

Personeel:

Marion Vlot secretaris

Marjanna van Andel

Sacha Jaspers

 

Stefan Schell

_yk_9105

Melanie Schintz

Jan

Jan Bruin

Marion Vlot

secretaris

(Leerkracht groep 3/4)

MR-Marjanna van Andel

Marjanna van Andel
(Leerkracht groep 1/2)

Sacha Jaspers
(Leerkracht Eureka gr 7)

 

Gemeenschappelijke medezeggenschap Sarkon

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is ontstaan als gevolg van de besturenfusie van Sarkon. Deze GMR bestaat uit vertegenwoordigers van de MR van de 19 scholen en zij behartigen de gezamenlijke belangen van de scholen. Binnenkort krijgt deze GMR een nieuwe vertegenwoordiging. Er wordt gewerkt volgens een GMR reglement.

Vergaderdata schooljaar 2017-2018

De MR vergadert ongeveer eens in de zes weken.

1) donderdag 7 sep. 2017

2) dinsdag 10 okt. 2017

3) dinsdag 28 nov. 2017

4) dinsdag 6 feb.  2018

5) dinsdag 27 maart 2018

6) dinsdag 5 juni 2018

7) dinsdag 10 juli 2018 (onder voorbehoud)

We vergaderen van 19.00  uur tot ± 20.30  uur in de personeelskamer van de Kameleon.

Contact

U kunt ons schriftelijk benaderen via e-mail: mrkameleon@sarkon.nl
Of natuurlijk door op één van de bovengenoemde leden direct af te stappen.

 

Jaarverslagen Medezeggenschapsraad

Het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad kunt u hier downloaden:

jaarverslag-mr-2016-2017

Jaarverslag MR 2015-2016 Kameleon

Jaarverslag M.R. 2014-2015