arrow-intranet-overlay.png
RKBS De Kameleon  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Klankbordgroep Kameleon

 

 

De klankbordgroep bestaat uit een drietal ouders van de Kameleon leerlingen en de directeur Stephanie de Groot. Het doel van deze groep is de ouderbetrokkenheid bij de Kameleon te vergroten en de informatieverstrekking naar ouders toe te versterken. De ouderklankbordgroep komt 4x per jaar bij elkaar.

 

Welke ouders zitten er in de ouderklankbordgroep? 

 

  1. mevr. de Wilt, moeder  van  Kelsey, groep 6
  2. mevr. Sneek, moeder van Nigel, groep 4
  3. mevr. Muurmans, moeder van Wesley, groep 6
  4. mevr. Hoekstra, Moeder van Iris, groep 7

Waar kunnen wij als ouders de ouderklankbordgroep voor benaderen?

Voor alle zaken die betrekking hebben op de Kameleon in het algemeen. Dit kan zijn een idee, een tip, een opmerking of een klacht. Voor individuele zaken kunt u, net als nu, gewoon bij de leerkracht van uw kind terecht.

 

Hoe is de ouderklankbordgroep te bereiken?

 

–        Via het emailadres: okbgdekameleon@sarkon.nl

 

–        Persoonlijk. Uiteraard is het ook mogelijk om een klankbordgroep ouder persoonlijk aan te spreken voor kleine zaken/opmerkingen. Zaken die meer toelichting nodig hebben, ontvangen wij graag schriftelijk.

 

Alle input wordt door de groep geïnventariseerd en besproken tijdens de bijeenkomsten. Mochten er dringende zaken spelen zal er indien nodig, een extra bijeenkomst worden gepland.