arrow-intranet-overlay.png
RKBS De Kameleon  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Ouderklankbordgroep Eureka 

 

De  klankbordgroep bestaat uit een drietal ouders van Eureka leerlingen en de directeur Stephanie de Groot. Het doel van deze groep is de ouderbetrokkenheid bij Eureka te vergroten en de informatieverstrekking naar ouders toe te versterken. De ouderklankbordgroep komt 4x per jaar bij elkaar.

Welke ouders zitten er in de ouderklankbordgroep? 

  1. mevr. Schonenberg, moeder van Thijmen
  2. mevr. van Schalkwijk, moeder van Roan
  3. mevr. Karman, moeder van Marijn en Fien

 

Waar kunnen wij als ouders de ouderklankbordgroep voor benaderen?

Voor alle zaken die betrekking hebben op Eureka in het algemeen. Dit kan zijn een idee, een tip, een opmerking of een klacht. Voor individuele zaken kunt u, net als nu, gewoon bij de leerkracht van uw kind terecht.

Hoe is de ouderklankbordgroep te bereiken?

 

–        Via email :okbgeureka@sarkon.nl

–        Persoonlijk. Uiteraard is het ook mogelijk om een klankbordgroep ouder persoonlijk aan te spreken voor kleine zaken/opmerkingen. Zaken die meer toelichting nodig hebben, ontvangen wij graag schriftelijk.

Alle input wordt door de groep geïnventariseerd en besproken tijdens de bijeenkomsten. Mochten er dringende zaken spelen zal er indien nodig, een extra bijeenkomst worden gepland.