arrow-intranet-overlay.png
RKBS De Kameleon  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Het schoolbestuur

Sinds 1 januari 2001 wordt het bestuur van onze school gevormd door SARKON (Samenwerking Rooms Katholiek Onderwijs Kop van Noord-Holland). Het bestuur komt in de regel één a twee maal per maand bijeen en het bestuur wordt ondersteund door de algemeen directeur De heer G.J. Veeter.
Grote zorg wordt besteed aan het behouden van waardevolle elementen op de afzonderlijke scholen. Het bestuur heeft gekozen voor “een bestuur op afstand”. Daarmee geeft zij aan dat zij besluiten neemt op basis van informatie die in de vorm van adviezen en beleidsvoorstellen tot haar komt.

Een keer per maand hebben de directeuren van alle basisscholen overleg met elkaar. De algemeen directeur Dhr. G.J. Veeter is voorzitter van dit directeurenberaad. Het bestuur wordt door de algemeen directeur geïnformeerd.

Contactadres

Stichting SARKON, Postbus 6040, 1780 KA Den Helder, Tel: 0223 – 672150
Website: www.sarkon.nl