arrow-intranet-overlay.png
RKBS De Kameleon  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

visie Kameleon

 

De Kameleon is een relatief kleine school in een gezellige wijk in Julianadorp, weinig verkeer en veel speelruimte voor kinderen; kortom een veilige omgeving. De Kameleon is een basisschool voor Christelijk onderwijs en vanuit deze identiteit willen we kinderen iets extra’s meegeven. Op de gevel staat “school voor P.C. en R.K. onderwijs”. Dit wil niet zeggen dat er binnen onze muren geen plaats is voor anders denkenden. Wij vinden respect hebben voor elkaar en elkaars mening heel belangrijk.

“Ga met anderen om zoals je wilt dat ze met jou omgaan” is een van de basisregels die wij hanteren. We hechten veel waarde aan een prettig schoolklimaat en hebben daarom gekozen voor de methode de Vreedzame school.

Vanuit onze visie werken wij aan 7 kernbegrippen die voor ons erg belangrijk zijn. Die kernbegrippen zijn visueel gemaakt in een poster. Komt u gerust eens in onze aula om ze rustig te lezen.

Aandacht voor het individuele kind en kansen geven tot ontplooiing staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom zijn we er ook trots op dat we op de Kameleon ruimte kunnen bieden aan de plusvoorziening Eureka. Deze voorziening biedt onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

We nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen.

Het bestuur van onze school is de Stichting Sarkon. Deze stichting is eindverantwoordelijk voor het onderwijs op onze school.

De stichting Sarkon heeft Rooms Katholieke en interconfessionele scholen in de kop van Noord-Holland onder haar beheer, die elk

hun eigen karakter en werksfeer hebben. Sarkon is een organisatie die vanaf 1 januari 2001 is ontstaan uit de fusie van 8 schoolbesturen uit de kop van Noord Holland. Sarkon is volop in ontwikkeling en groeit naar een krachtige organisatie, waarbinnen scholen de ruimte krijgen om verder te werken aan hun onderwijskundige ontwikkelingen. Kernwoorden binnen de organisatie zijn: samenwerking, daadkracht en kwaliteit vanuit een RK/PC levensbeschouwing. De overdracht van waarden en normen is bij uitstek één van de taken van het primair onderwijs. De Nederlandse samenleving kent een diepgewortelde christelijke traditie, die al eeuwenlang richtinggevend is voor deze normen en waarden. “Het bestaansrecht van de stichting en haar scholen”

De stichting Sarkon ontleent haar bestaansrecht en dat van haar scholen aan de maatschappelijke opdracht om, op basis van de christelijke levensbeschouwing, op een eigentijdse manier inhoud te geven aan die specifiek pedagogische taak. Meer informatie

vindt u op de website www.sarkon.nl

 

Namens het team van de Kameleon

Stephanie de Groot

Directeur