arrow-intranet-overlay.png
RKBS De Kameleon  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Inspectie van het onderwijs

http://www.onderwijsinspectie.nl/site/home

In febr.2015 heeft de inspectie onze school bezocht:

2 inspecteurs hebben de verschillende groepen bezocht, er zijn gesprekken gevoerd met leerkrachten, I.B. en directie. Ook hebben de inspecteurs gesproken met een groep leerlingen en een groep ouders. Kortom de hele school is doorgelicht. In dezelfde week hebben ze hun bevindingen gepresenteerd. Hierbij was het bestuur ook aanwezig .We blijven het basisarrangement behouden, hetgeen betekent dat we voldoende hebben gescoord. Maar er zijn natuurlijk ook verbeterpunten, waar we mee aan de slag moeten.

Een verslag van deze bespreking vindt u op de website van de inspectie: http://toezichtkaart.owinsp.nl/zoek_scholen