arrow-intranet-overlay.png
RKBS De Kameleon  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Bekijk ons informatiefilmpje hierboven!

Eureka2

Eureka HB onderwijs

EUREKA, HB onderwijs is bedoeld voor kinderen die hoogbegaafd zijn. Kinderen die deze capaciteiten hebben, denken vaak op een andere manier dan leeftijdgenoten en zijn in geestelijke ontwikkeling veel verder. Ook kunnen ze al reflecteren op zaken die leeftijdgenoten in het geheel niet bezig houden en vragen stellen met een diepgang die niet normaal is voor kinderen van deze leeftijd. Daardoor worden ze door leeftijdgenoten wel eens als “raar” ervaren, omdat ze op een heel ander niveau over zaken praten waar leeftijdgenoten zich (nog) niet mee bezighouden. Echter, emotioneel gezien zijn het “gewone” kinderen die graag met andere kinderen willen spelen: thuis, op school en op straat. Hierdoor komen deze kinderen vaak in een spagaat terecht: intellectueel zijn zij hun leeftijdgenoten ver vooruit en kunnen ze vaak beter optrekken met oudere kinderen, emotioneel gezien blijft de behoefte aan omgang met leeftijdgenoten. EUREKA biedt deze kinderen de mogelijkheid met leeftijdgenoten op te trekken die tevens ontwikkelingsgelijken zijn hetgeen binnen het reguliere onderwijs niet mogelijk is.

Gebleken is dat er in Julianadorp en omgeving een grote behoefte is aan dit type onderwijs. Binnen het Sarkon bleek er ruimte te zijn om destijds een Leonardoschool op te richten. Binnen enkele maanden tijd werd er ruimte voor twee groepen gevonden in het gebouw van basisschool de Kameleon en werden groepsleerkrachten en een locatieleider aangenomen. De aanmeldingen voor leerlingen zijn in korte tijd verwerkt volgens de toelatingsprocedure die de Leonardo stichting, waar de school destijds onder resulteerde, heeft opgezet. In augustus 2010 zijn er twee groepen van start gegaan.

Sinds aug. 2013 valt het onderwijs aan hoogbegaafden leerlingen onder het bestuur van het samenwerkingsverband, kop van Noord Holland . De samenwerking met de st. Leonardo is per aug.2013 opgezegd. Dit betekent zeker niet dat het onderwijs aan deze specifieke groep leerlingen stopt.
Vanaf aug. 2012 kunnen ouders hun kinderen niet meer direct aanmelden, maar verloopt de indicatie via de PCL (permanente commissie leerlingenzorg) van het Samenwerkingsverband. Alle informatie over dit samenwerkingsverband, de aanmeldingsprocedure etc. vindt u op de site: www.swvkopvannoordholland.nl
U vindt hier informatie over de projecten, maar ook een aanvraagformulier voor de plusklas en de plusvoorziening.