arrow-intranet-overlay.png
RKBS De Kameleon  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

blok 5

Wat is De Vreedzame School

 

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. In het tweejarige invoeringstraject staat in de teamtrainingen het bijbehorende leerkrachtgedrag centraal. In het eerste jaar wordt de lessenserie ingevoerd en in het tweede jaar leerlingmediatie. De Kameleon heeft de afgelopen twee jaar gewerkt aan de invoering van het traject. De volgende basisregels zijn opgesteld en zichtbaar in de school:

De Kanjers van de Kameleon:

  • zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort
  • zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn
  • lossen conflicten samen op
  • helpen elkaar
  • dragen allemaal een steentje bij

 

nieuwsbrief_ouders_blok_5