arrow-intranet-overlay.png
RKBS De Kameleon  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Algemene verordening gegevensbescherming

Een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen én medewerkers vinden wij ontzettend belangrijk. De privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, draagt hiertoe bij. 
Deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt voor versterking van ieders privacy rechten. U en uw kind krijgen meer zeggenschap over uw eigen persoonsgegevens en wij laten als school zien dat we zorgvuldig omgaan met deze gegevens. 

Op de volgende pagina kunt u lezen hoe er wordt omgegaan met de privacy:

https://sites.google.com/educanet.sarkon.nl/privacypaginasarkon