arrow-intranet-overlay.png
RKBS De Kameleon  Intranet
Bezoek hier ook ons Intranet!

Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

De 7 kernwaarden van de Kameleon          

Onderwijs is niet alleen maar het overdragen van kennis, Maar ook het overdragen van waarden en normen.  Waar is ons onderwijs op gebaseerd, Wat willen we als team uitdragen. Wat betekent dat voor ons onderwijs. De 7 kernwaarden hieronder vermeld hebben we gezamenlijk vastgesteld.  Deze kernwaarden zijn het uitgangspunt voor het onderwijs op de Kameleon.

Leerling centraal:                                 besluiten en acties in het belang van de leerling;
Gezamenlijke doelen:                   herkennen en erkennen van gezamenlijke doelen;
Uitdagingen:                                         problemen, veranderingen en complexe situaties zien als een uitdaging;
Deskundigheid/vakbekwaamheid:     professionaliteit, kennis, kunde en ervaring op eigen vakgebied;
Samenwerking:                                     werken in onderling verband;
Respect:                                                   eerbied voor jezelf en de ander;
Veiligheid:                                             een veilig fysieke en psychische omgeving zorgt voor een veilig klimaat;

      

 

De Kameleon: een school vol talenten!pand_kameleon

De Kameleon is in 1995 ontstaan uit een fusie van twee scholen: de R.K. basisschool De Vijf Hoeven en de P.C. basisschool Prins Bernhard.Op de gevel staat: De Kameleon, school voor P.C. en R.K. basisonderwijs Dat wil niet zeggen dat er binnen onze muren geen plaats is voor andersdenkenden. Wij vinden respect hebben voor elkaar en elkaars overtuiging erg belangrijk, daar staat de school open voor iedereen die zich kan vinden in onze visie. We hechten grote waarde aan een prettig schoolklimaat en stellen daar (soms samen met de kinderen) regels voor op. Aandacht voor het individuele kind en kansen geven tot ontplooiing staan bij ons hoog in het vaandel. Daarom hebben we ons georiënteerd op de theorie van de meervoudige intelligentie. “Niet hoe knap ben je, maar hoe ben je knap” is de essentie van deze theorie. Door gebruik te maken van verschillende intelligenties (talenten) kun je andere minder ontwikkelde intelligenties beter ontwikkelen. Deze kennis willen we steeds meer toepassen binnen ons onderwijs.

EUREKA
Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Sinds 1 augustus 2010 is er op de Kameleon ook een plek voor hoogbegaafde leerlingen. Deze krijgen een specifiek onderwijsaanbod.

Met ingang van 1 augustus 2013 valt  deze vorm van permanent onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen onder het SWV de Kop van Noord Holland. Het Eureka onderwijs

De indicatie verloopt via het CTO (Commissie Toelating Onderwijs) van het Samenwerkingsverband. Alle informatie over dit samenwerkingsverband, de aanmeldingsprocedure etc. vindt u op de site: www.swvkopvannoordholland.nl
U vindt hier informatie over de projecten, maar ook een aanvraagformulier voor de plusklas en de plusvoorziening.

 

Ons schoollied, door leerlingen geschreven: